Redovisningsbyrån med fokus på kundförståelse

SB Bokslut är en modern redovisningsbyrå som erbjuder kvalificerade ekonomitjänster till företag. Vi satsar på att erbjuda högklassig kundservice, proaktivitet, modern teknik, och ökad kundförståelse.

Din ekonomi- avdelning

SB Bokslut hjälper ditt företag med hela eller delar av ditt företags ekonomi. Vi är en partner att växa med för både små och stora bolag.

Din löne- och HR avdelning

Vi löser löneberedning, utbetalningar , rapporteringar och har även en HR avdelning som kan hjälpa med era mer komplicerade löne- och arbetsrättsfrågor.

Logga in på
SB Online

Under samlingsnamnet
SB Online så erbjuder vi ett flertal webbaserade lösningar som hjälper er att enklare administrera företaget.

Funderar du på att anlita en redovisningsbyrå?

Välj en redovisningsbyrå som är ansluten till SRF , Sveriges Redovisnings- konsulters förbund som kvalitetsäkrar alla anslutna byråer.

Kontakta oss på info@sbbokslut.se eller ring 031-13 25 00 så berättar vi mer.

SB Bokslut AB
Mölndalsvägen 26
412 63 Göteborg

Tel:   031-13 25 00
Fax:  031-13 25 18
E-post: info@sbbokslut.se